duminică, 1 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 8118 ha
Intravilan: 118 ha
Extravilan: 8000 ha
Populatie: 1860
Gospodarii: 555
Nr. locuinte: 510
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie:
Comana, Tătaru, Pelinu
Asezarea geografica:
Comuna Comana este situată în sudul judeţului Constanţa învecinându-se: la nord şi est cu comuna Amzacea, la sud cu comuna Albeşti, la vest cu comuna Chirnogeni
Comuna este străbătută de drumul naţional 38 Constanţa-Negru Vodă
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Zootehnie
Cultivarea terenurilor agricole
Creşterea animalelor
Evenimente locale:
În ultima duminică din luna mai se organizează Ziua comunei
Facilitati oferite investitorilor:
Reducere impozite şi taxe locale
Existenţa terenurilor şi punerea la dispoziţie a acestora
Pentru dezvoltarea agriculturii sunt necesare investiţii pentru amenajarea sistemului de irigaţii şi procurarea de utilaje agricole performante
Având în vedere că zona este agricolă 100% există premise pentru dezvoltarea agroturismului
Proiecte de investitii:
Înfiinţare staţie tip PECO
Înfiinţare centru colectare a laptelui - finalizat
Înfiinţare abator sacrificare animale
Înfiinţare fabrică de textile
Modernizare drumuri comunale
Reabilitare podeţe
Construcţie grădiniţă în localitatea Tătaru